کارگران و تحریم اقتصادی(در رابطه با نوشته جوانمیر مرادی)

رحمان حسین زاده
اخیرا نقد کوتاهی بر قطعنامه ای به امضای ۱- انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، ۲-سندیکای نقاشان البرز، ۳- کانون کارگران ساختمانی کردستان، ۴- گروهی از کارگران و فعالین کارگری سقز نوشتم. جوانمیر مرادی از فعالین انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، عجولانه و بدون تعمق کافی با ادبیاتی به شدت نازل و سطحی و زمخت ظاهرا به نقد من جواب داد. شتابزدگی ایشان در کارش به نحوی بود، چند ساعت بعدتر مجبور شد، نسخه اولیه نوشته اش را اصلاح کند به خواندن ادامه دهید

پروژه مناظره شماره ٢٠٤: اول ماه مه , مداخله گری طبقه کارگری و معضل چهانی کورونا

پروژه مناظره شماره ٢٠٤: اول ماه مه , مداخله گری طبقه کارگری و معضل چهانی کورونا

 مصاحبه با سعید صالحی نیا

با مدیریت سیمین مجد

تهیه از سامان دری

  به خواندن ادامه دهید

گزارشی از راهپیمایی روز جهانی کارگر در وین اتریش

عکس

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در وین – اتریش

روز جمعه اول ماه مه 2020 ، برغم شرایط شیوع کرونا و مقررات فاصله گذاری اجتماعی از سوی دولت اتریش، تظاهراتی به مناسبت روز جهانی کارگر در شهر وین برگزار شد. این تظاهرات ساعت 11 صبح از Stadtoper شروع و شرکت کنندگان به طرف Rathaus راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان علاوه بر رعایت فاصله با یکدیگر حق پخش اعلامیه نداشتند، اما می توانستند بنر و پرچم های خود را حمل کنند. همچنین اجازه برگزاری میز کتاب به سنت سال های گذشته ، نیز داده نشد. برغم این محدودیت ها در این تظاهرات ، صدها تن از نیروهای مبارز و فعالین سیاسی سازمان های چپ اتریشی و ترکیه ای و … شرکت داشتند. به خواندن ادامه دهید